Bug 598072 - SELinux brání /usr/bin/c3pldrv načtení /usr/lib/libcaepcm.so.1.0, která vyžaduje přesun text
Summary: SELinux brání /usr/bin/c3pldrv načtení /usr/lib/libcaepcm.so.1.0, která vyžad...
Status: CLOSED NOTABUG
Alias: None
Product: Fedora
Classification: Fedora
Component: selinux-policy (Show other bugs)
(Show other bugs)
Version: 13
Hardware: x86_64 Linux
low
medium
Target Milestone: ---
Assignee: Daniel Walsh
QA Contact: Fedora Extras Quality Assurance
URL:
Whiteboard: setroubleshoot_trace_hash:34d5d005072...
Keywords:
Depends On:
Blocks:
TreeView+ depends on / blocked
 
Reported: 2010-05-31 11:27 UTC by xlu
Modified: 2010-05-31 13:42 UTC (History)
2 users (show)

Fixed In Version:
Doc Type: Bug Fix
Doc Text:
Story Points: ---
Clone Of:
Environment:
Last Closed: 2010-05-31 13:42:32 UTC
Type: ---
Regression: ---
Mount Type: ---
Documentation: ---
CRM:
Verified Versions:
Category: ---
oVirt Team: ---
RHEL 7.3 requirements from Atomic Host:
Cloudforms Team: ---


Attachments (Terms of Use)

Description xlu 2010-05-31 11:27:35 UTC
Souhrn:

SELinux brání /usr/bin/c3pldrv načtení /usr/lib/libcaepcm.so.1.0, která
vyžaduje přesun text

Podrobný popis:

[SELinux je v tolerantním režimu. Přístup byl povolen.]

Aplikace c3pldrv se pokusila načíst /usr/lib/libcaepcm.so.1.0, která
vyžaduje přesun textu. Je to možný bezpečnostní problém. Většina
knihoven tato oprávnění nepotřebují. Knihovny jsou někdy špatně
naprogramované a požadují tato oprávnění. SELinux Testy Paměťové
Ochrany (http://people.redhat.com/drepper/selinux-mem.html) tato stránka
vysvětluje jak odstranit tento požadavek. Můžete nastavit SELinux dočasně
tak, aby umožnil /usr/lib/libcaepcm.so.1.0 přesun textu, dokud nebude knihovna
opravena. Prosím pošl

Povolení přístupu:

If you trust /usr/lib/libcaepcm.so.1.0 to run correctly, you can change the file
context to textrel_shlib_t. "chcon -t textrel_shlib_t
'/usr/lib/libcaepcm.so.1.0'" You must also change the default file context files
on the system in order to preserve them even on a full relabel. "semanage
fcontext -a -t textrel_shlib_t '/usr/lib/libcaepcm.so.1.0'"

Příkaz pro opravu:

chcon -t textrel_shlib_t '/usr/lib/libcaepcm.so.1.0'

Další informace:

Kontext zdroje        system_u:system_r:cupsd_t:s0-s0:c0.c1023
Kontext cíle         system_u:object_r:lib_t:s0
Objekty cíle         /usr/lib/libcaepcm.so.1.0 [ file ]
Zdroj             c3pldrv
Cesta zdroje         /usr/bin/c3pldrv
Port             <Neznámé>
Počítač          (removed)
RPM balíčky zdroje     cndrvcups-common-2.00-2
RPM balíčky cíle      cndrvcups-common-2.00-2
RPM politiky         selinux-policy-3.7.19-21.fc13
Selinux povolen        True
Typ politiky         targeted
Vynucovací režim      Permissive
Název zásuvného modulu   allow_execmod
Název počítače      (removed)
Platforma           Linux (removed) 2.6.33.4-95.fc13.x86_64 #1
               SMP Thu May 13 05:16:23 UTC 2010 x86_64 x86_64
Počet upozornění      2
Poprvé viděno        Po 31. květen 2010, 13:25:54 CEST
Naposledy viděno       Po 31. květen 2010, 13:26:05 CEST
Místní ID          34bace6a-7448-4b61-8747-d098fd899eac
Čísla řádků       

Původní zprávy auditu   

node=(removed) type=AVC msg=audit(1275305165.677:27): avc: denied { execmod } for pid=2787 comm="c3pldrv" path="/usr/lib/libcaepcm.so.1.0" dev=dm-0 ino=2378736 scontext=system_u:system_r:cupsd_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:object_r:lib_t:s0 tclass=file

node=(removed) type=SYSCALL msg=audit(1275305165.677:27): arch=40000003 syscall=125 success=yes exit=0 a0=101000 a1=fe000 a2=5 a3=ff923b30 items=0 ppid=2786 pid=2787 auid=4294967295 uid=4 gid=7 euid=4 suid=4 fsuid=4 egid=7 sgid=7 fsgid=7 tty=(none) ses=4294967295 comm="c3pldrv" exe="/usr/bin/c3pldrv" subj=system_u:system_r:cupsd_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)Hash String generated from allow_execmod,c3pldrv,cupsd_t,lib_t,file,execmod
audit2allow suggests:

#============= cupsd_t ==============
allow cupsd_t lib_t:file execmod;

Comment 1 Miroslav Grepl 2010-05-31 13:42:32 UTC
Alert tells you what you can do.

Příkaz pro opravu:

chcon -t textrel_shlib_t '/usr/lib/libcaepcm.so.1.0'


To make this permanent

semanage fcontext -a -t textrel_shlib_t '/usr/lib/libcaepcm.so.1.0'


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.