Bug 853525 - Catalan (ca-ES) Mistakes on web translation
Catalan (ca-ES) Mistakes on web translation
Status: CLOSED NEXTRELEASE
Product: Fedora Localization
Classification: Fedora
Component: Catalan [ca] (Show other bugs)
unspecified
All All
unspecified Severity low
: ---
: ---
Assigned To: Robert Antoni Buj Gelonch
Robert Antoni Buj Gelonch
http://lists.fedoraproject.org/piperm...
:
Depends On:
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2012-08-31 15:37 EDT by Robert Antoni Buj Gelonch
Modified: 2012-09-05 14:53 EDT (History)
2 users (show)

See Also:
Fixed In Version:
Doc Type: Bug Fix
Doc Text:
Story Points: ---
Clone Of:
Environment:
Last Closed: 2012-08-31 16:09:18 EDT
Type: Bug
Regression: ---
Mount Type: ---
Documentation: ---
CRM:
Verified Versions:
Category: ---
oVirt Team: ---
RHEL 7.3 requirements from Atomic Host:
Cloudforms Team: ---


Attachments (Terms of Use)

  None (edit)
Description Robert Antoni Buj Gelonch 2012-08-31 15:37:26 EDT
Hola a tots!

he trobat alguns errors en la pàgina web de Fedora, potser ja els
coneixíeu, perdoneu-me si és així!

Concretament es tracta de la pàgina que s'obre quan et vols descarregar
la imatge:

http://fedoraproject.org/ca/download-splash?file=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/17/Live/x86_64/Fedora-17-x86_64-Live-Desktop.iso

Si us fixeu: posa escrit "Gracies per baixeu-vos Fedora!"

Hi manca l'accent a la "à" de "Gràcies", i en tot cas seria "Gràcies per
baixar-vos Fedora!", no trobeu?

D'altra banda si us fixeu en el text petit de la dreta, posa "Fesdora",
en comptes de "Fedora"

Gràcies!

Joan Lledó
Comment 1 Robert Antoni Buj Gelonch 2012-08-31 16:09:18 EDT
S'han pujat les correccions, estaran disponibles en el proper llançament de Fedora 18 en actualitzar la pàgina web.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.